3 tootmise digitaliseerimisega seotud hirmu ning nõuanded nendega tegelemiseks

Tööstusettevõtteid tootmise digitaliseerimisega aidates puutume pea igapäevaselt kokku erinevate uskumustega, mis töötajatel tootmise digitaliseerimise osas on välja kujunenud. Kõik neist ei ole positiivsed ning paljude kohta võiks isegi öelda, et tegu on piiravate uskumustega või hirmudega.

Ühelt poolt näitab see, et digitaliseerimine on ettevõtete jaoks oluline teema, millega aktiivselt tegeletakse, teisalt on näha, et muudatuste kommunikeerimine töötajatele vajab kohati suuremat tähelepanu.

Järgnevalt toome välja kolm tootmistöötajate seas enamlevinud hirmu seoses tootmise digitaliseerimisega ning nõuanded nende hirmudega tegelemiseks.
Esimene hirm. Nüüd ootavad ees koondamised ja palgakärped

Esimene indikaator, et eesootavatest arengutest pole töötajatele piisavalt räägitud on see kui tootmistarkvara juurutajad ja projektijuhid kuulevad tootmisesse saabudes tootmistöötajatelt väiteid sellest, kuidas kohe hakatakse nende palka kärpima ja inimesi koondama.

Sellise olukorra vältimiseks on oluline juba digitaliseerimist planeerides töötajaid kaasata ning teha selgitustööd. Oluline on selgitada, et läbi digitaliseerimise soovitakse töötajate tööd efektiivsemaks muuta ning anda neile vahendid selleks, et nad saaksid oma tööd lihtsamalt teha. Töö efektiivsemaks muutumine on pigem eeldus palkade tõstmisele kui nende kärpimisele.

Ka lühike selgitus näitab töötajatele, kuidas neid väärtustatakse ning neil on võimalus ettevõtte käekäigu osas kaasa rääkida.
Teine hirm. Uut tarkvara on keeruline selgeks õppida

Teine tootmistarkvara kasutamisega seotud hirm, mida tihti väljendavad just vanemaealised töötajad on tarkvara keerukus. Tihti võetakse enne tarkvaraga tutvumist seisukoht, et tegu on millegi keerulisega, mida on võimatu selgeks õppida.

Igapäevaselt on võimalik selle hirmu leevendamiseks palju ära teha muutes enda mõtteviisi. Tarkvaralised lahendused on igapäevaselt olulisel kohal pea igas elu valdkonnas, seega võiks iga inimene mõelda, kuidas end uuendustega kiiresti kurssi viia. Vastasel juhul võid end ühel päeval avastada olukorrast, kus Sul on raskusi isegi toidupoes käimisega, kuna tarkvaralised lahendused nagu iseteeninduskassa muudavad ka seda valdkonda pöörase kiirusega.

See on mõtteviis, millega harjutada iseennast ning mida tasub viia enda töötajateni, et nad mõistaksid suurt pilti. Töökohal kaasaegsete lahendustega töötamine aitab ka igapäevases elus luues eeldusi toimetulekuks ükskõik millise valdkonna uuendustega.
Kolmas hirm. Lisakohustused

Uued lahendused tähendavad muutuseid ettevõtte igapäevastes protsessides. Tootmistarkvarast rääkides tekib paljudel tootmistöötajatel küsimus "millised kohustused sellega kaasnevad?".

See on asjakohane küsimus, kuid kahjuks pööratakse see teema tihti pea peale arvates, et tootmistarkvara kasutamisega kasvab töökoormus. Mis tegelikult juhtub on see, et tootmistarkvara võimaldab saada ülevaadet sellest, millistele ülesannetele tasub panna rohkem tähelepanu või täiendavat tööjõudu. Sellise ülevaate omamine vähendab stressi ettevõtte kõikidel tasanditel kuna inimesed teavad, millised töölõigud on need, millele keskenduda.
Tootmise digitaliseerimine on teema, mis ilma varasema kokkupuuteta võib tunduda hirmuäratav, kuid teemaga samm-sammult tegelema asudes kerkivad hirmude asemel esile võimalused. Kui selle maailma iseavastamiseks napib aega, siis võta julgelt ühendust ja räägime, kuidas saab Eziil abiks olla.
Loo autor: Eziil

©2019 All rights reserved. Eziil Production intelligence OÜ
Kontakt


  • Eziil Production Intelligence OÜ
  • info@eziil.com
  • 5346 5117
  • Jakobsoni 11, 71020 Viljandi