Eelanalüüs
Võimaldab kaasata kogu ettevõtte kollektiivi, et teadvustada, miks digitaliseerimine on Teie jaoks vajalik ning milline on meeskonna võimekus ja motiveeritus seda ellu viia.
Eduka MRP juurutamise võti on oma inimeste kaasamine ja mõistmine, kuidas see aitab Teie eesmärke saavutada. Eelanalüüsi tulemusena mõistate oma töötajaid paremini ning jõuate selgusele, kuidas Eziil saab Teid aidata.
Meeldis personaalne lähenemine ning see, et kõiki kaasati. Andis hea ülevaate rollidest - kus vastutan, kus midagi teen, kus toetan - sellele igapäevaselt ei mõtle.
Kätlin
Eelanalüüsi tulemused
 • Protsessikaart
  Ettevõtte protsessid on kaardistatud personaalsete intervjuude ja ettevõtte külastuste käigus
 • Suurimad võidud
  Tootmistarkvara kasutusele võtmisega kaasnevad suurimad efektiivsuse tõstmise kohad on tuvastatud ja prioritiseeritud
 • Meeskonna võimekuse kaardistus
  Ülevaade oma meeskonna tugevustest ja nõrkustest, ning millistesse kohtadesse on vaja rohkem tähelepanu pöörata, et projekt õnnestuks
 • Ettevõte on valmis Eziili kasutusele võtma
  Kogu meeskond mõistab, kuidas Eziil aitab ettevõtte probleeme lahendada ning kuidas nemad saavad panustada sellesse, et juurutus õnnestuks, mis on üks oluline osa juurutusprotsessist
Aitas alustada teistmoodi mõtlemist, et midagi on vaja muuta ja saab ka muuta.
Dmitri
Eelanalüüsi protsess
Eelanalüüsi projekt kestab 6 nädalat ning hõlmab endas erinevaid tegevusi
 • 1
  Hetkeolukorra kaardistus
  Kaardistatakse tänane hetkeolukord, sh toimimise protsess ning see, kuidas info liigub erinevate osakondade ja inimeste vahel. Kus on täna tunnetuslikud pudelikaelad ning ettevõtte eesmärk, kuhu soovitakse liikuda.
 • 2
  Üks ühele vestlused võtmeisikutega
  Võtmeisikute kohustuste ülevaade, kus vastutan, kus teen, kus toetan. Väljatoodud probleemikohad enda töölõigus, probleemide kaardistus teistes töölõikudes ja muutuste elluviimise võimekuse ja motivatsiooni hinnang.
 • 3
  Algandmete üle vaatamine
  Vaadatakse üle, millised andmekogud on olemas, mida saab üle viia ja palju on vaja teha korrektuure. Kas on võimalik kasutada Eziili juba olemaolevaid andmekogusid.
 • 4
  Kasu kohtade kaardistus
  Kus oleks Eziilist kõige rohkem abi ning kuidas see Eziilis toimib ja kes seda tulevikus tegema peaks. Prioritiseerime need selle järgi, millest on võimalik saada kõige suuremat kasu.
 • 5
  Liidestuste ja arenduste vajadus
  Ülevaate saamine erinevatest süsteemidest, mida ettevõte juba kasutab ning kuidas oleks võimalik neid Eziiliga liita. Selgitatakse välja, kas on vajadus lisaarenduste järgi, millega tööprotsessi oluliselt lihtsustada.
 • 6
  Eziili test andmebaasi ülesseadmine
  Teeme läbi ettevõtte reaalse toote alates müügitellimuse sisestamisest kuni müügiarve väljastamiseni. Annab tunnetuse, kuidas Eziiliga oma tootmist hallata ning mis tegevused sellega kaasnevad.
 • 7
  Eziili toimimise protsessi kirjeldus
  Kes ja millistes osakondades Eziili kasutusele võtab, mida peab tegema, mis järjekorras ning kuidas see mõjutab teisi osakondi. Annab kogu süsteemist tervikpildi.
 • 8
  Digitaliseerimise teekonna kaart
  Lähtuvalt prioriteetidest ning meeskonna võimekusest koostatakse 90-päevane juurutuskava, millega on võimalik saavutada kokkulepitud tulemused.
 • 9
  Juurutustoe plaan
  Vastavalt ettevõtte tänasele digitaliseerituse tasemele, meeskonna võimekusele ja püstitatud eesmärgi suurusele pannakse paika kui palju tuge aja ja raha mõistes on vajalik Eziili poolt, et projekt edukalt ellu viia.
Eelanalüüsi eesmärk
Selge arusaamine, kus on ettevõtte protsessides probleemid, ning kuidas Eziil aitab neid lahendada.
Aitame probleeme teadvustada kogu meeskonnal ning kaasame neid juurutusprotsessi, et jõuda lahenduseni võimalikult kiiresti.
Registreeri enda huvi
Sisesta oma kontaktiinfo, et saaksime Sinuga ühendust võtta