Eziil Production Intelligence OÜ rahastusotsus Eesti-Norra koostööprogrammist Green ICT

Eziil Production Intelligence OÜ projekt (EU53320) „Tootmistarkvara Eziil arenduse eeluuringud" sai rahastuse Eesti-Norra koostööprogrammist Green ICT, mille eesmärk on suurendada Eesti ja Norra innovatsioonialast ärikoostööd. Väikeprojekti eesmärk on teostada ettevalmistavad tegevused põhiprojektiks, mille raames arendatakse edasi olemasolevat tootmistarkvara platvormi, pakkumaks nii olemasolevatele kui uutele tootmisettevõtetest klientidele veelgi rohkem võimalusi läbi süstematiseerituse ja jälgimise jõuda intelligentsema ja efektiivsema tootmiseni. Green ICT meetme väikeprojekti käigus viiakse läbi turu- ja konkurentsisuuring, koostatakse äri- ja projektiplaan, teostakse klientide vajaduste kaardistus, koostatakse arendusidee tehniline spetsifikatsioon ning kohtutakse potentsiaalsete Norra partneritega.

Projekti elluviimise periood on 01.07.2019 – 30.11.2019
©2020 All rights reserved. Eziil Production intelligence OÜ
Kontakt


  • Eziil Production Intelligence OÜ
  • info@eziil.com
  • + 372 668 3095
  • Jakobsoni 11, 71020 Viljandi