Eziil tootmistarkvara kasutamine tootmises
Eziili kliendi näitel

Probleem

15 töötajaga tootmisettevõte Tallinnast oli enne Eziili kasutamist raskustes puuduliku ülevaatega projektide kasumlikkuse osas. Tavapärane oli projektide eelarvestamine sisetunde alusel, kuid puudusid reaalsed andmed arvutuskäigu õigsuse kohta ja hilisem info projektide tasuvusest.

Lahendus

Ettevõte võttis kulude kontrollimiseks kasutusele Eziili tarkvara, mille abiga on tootmises lahendatud järgnevad ülesanded:


✔ Toote omahinna kalkulatsioon teostatakse läbi Eziili

✔️Tööd planeeritakse Eziilis

✔️Meeskond saab Reaalajas ülevaate tellimuste staatusest läbi Eziili

✔️Projekti kokkuvõte teostatakse läbi Eziili

Lahendus töös

Eziili tarkvara abil on meeskonnal selgem arusaamine sellest, milliste projektidega kaotatakse raha ja millistele projektidele ning toodetele tasub enam panustada. Eziili kasutuselevõtu järel on ettevõte täiustanud enda hinnastamise poliitikat ja viinud sisse muutused tootevalikus. Tänu muudatustele ollakse varasemast kasumlikumad.

Eziili kasutavad igapäevaselt

©2020 All rights reserved. Eziil Production intelligence OÜ
Kontakt


  • Eziil Production Intelligence OÜ
  • info@eziil.com
  • +372 668 3095
  • Carl Robert Jakobsoni tn 11, 71020 Viljandi