Uus töötaja tuleb homme, kuid puudub koolitusplaan? Alusta Eziili online koolitusest!
Lähtuvalt klientide vajadusest oleme välja töötamas ja juba ka klientidega testimas uut formaati, milleks on online MasterClass kursus. Nagu nimest lugeda võib on tegu interneti teel toimuva koolitusega, mille käigus saab õppida selgeks Eziili kasutamiseks vajalikud baas- ning samuti ka erialased oskused. Suurepärase võimalusena saavad osalejad komplekteerida kursuse just endale huvipakkuvatest moodulitest ehk keskenduda ainult olulisele.

Erinevad Eziili poolt võimaldatavad meetodid, kuidas tootmistarkvara kasutusele võtta.
Koolitus on ülesehitatud põhimõttel, et teemad on jagatud väikesteks lõikudeks ning kahte osasse. Esmalt tuleb õppematerjal videojuhendite näol ning 6 tundi hiljem ülesanne, millega kinnistada õpitu. Just selline viis, mil kordamine toimub kui õpitu hakkab ununema, on teaduslikult tõestatult efektiivseim meetod teadmiste omandamiseks. [1] Kõik ülesannete vastused vaadatakse koolitaja poolt läbi, vajadusel täpsustatakse mõnda punkti ning kui on veendutud, et osaleja on teadmised omandanud, liigutakse järgmise teema juurde. Lisaks on osalejatel võimalus koolitajalt küsida täpsustavaid küsimusi, kui midagi on arusaamatuks jäänud.

Iga osakursuse õppematerjali eduka omandamise tulemusel autasustatakse osalejat sertifikaadiga, mis tõendab tema teadmisi ja oskusi Eziili tootmistarkvarast.


Mõned eelised võrreldes teiste meetoditega:
+ Klient saab kontrolli juurutusprotsessi üle enda kätte

+ Edenemine osalejale sobivas tempos ja ajal

+ Õppematerjal loogilises järjestuses ja jagatud väikesteks lõikudeks

+ Ajaline panus ühe lõigu läbimiseks kuni 30min

+ Kursuse ülesehituses lähtutud efektiivseimatest teadmiste omandamise meetoditest

+ Koolitajapoolne tagasiside õpitule

+ Sobilik nii Eziiliga alustavale ettevõttele, uuele töötajale ettevõttes kui ka täiendkoolitusena

+ Soodsam kui Eziili-poolne juurutus

Seega sobib Eziili online MasterClass kursus neile, kes soovivad ise dikteerida õppeprotsessi ning seejuures säästa aega ning raha.


Tagasiside Eziili online MasterClassile osalejate poolt:

„Olen videod enne läbi vaadanud, aga nüüd koolituse ajal olid need kõik komplekteeritud õiges järjekorras, kuidagi loogiline oli kõik. Lihtsam oli aru saada.

Ja mis oli väga hästi lahendatud…enne videod ja alles siis ülesanne, mitte kohe kõik korraga."

Silva Maasing, HansaBioMed Life Sciences LtdViidatud kirjandus:
[1] P.C. Brown, H.L. Roedinger III, M.A. McDaniel, Make it stick: The science of successful learning, Cambridge, USA: Belknap-Harvard, 2014
Siim Sirel
Eziil online MasterClass koolitaja
Testi Eziil tootmistarkvara sobivust enda ettevõttele

©2020 All rights reserved. Eziil Production Intelligence OÜ
Eziil Production Intelligence OÜ+372 668 3095

Jakobsoni tn 11, 71020 Viljandi

Telliskivi 60A, Tallinn
KLIENDITUGI
+372 668 3060
T