Välkintervjuu. Eziil tootmistarkvara kõrvaltvaataja pilgu läbi
Vahel on hea enda tegemisi kõrvaltvaataja pilguga vaadata. Selleks, et saada tagasisidet ja mõista, kuidas näeb Eziili tarkvara inimene, kes puutub igapäevaselt kokku erinevate tootmistarkvara lahendustega, viisime läbi välkintervjuu ühe Lean Digitali konsultandiga.

Meie keskendusime intervjuu käigus Eziili tarkvarale, kuid intervjueeritav rõhutas, et lisaks tarkvarale on tootmise digitaliseerimisel oluline tarkvarapartneri meeskonna suhtumine ja kliendisuhtlus. Lisaks profesionaalsusele ja lubadustest kinnipidamisele tõi ta välja, et Eziili meeskond mõistab kliendi vajadusi, mõtleb kaasa, kuulab ja austab kliendi arvamust.

Loe, millised on Lean Digitali konsultandi mõtted Eziili tootmistarkvara osas ning kui tunned pärast lugemist, et soovid tarkvara kohta rohkem teada, küsi Eziili personaalset demo.
Millised olid Sinu esimesed mõtted Eziili tarkvaraga tutvudes?

Esimest korda Eziili tarkvara demo nähes märkasin kohe, et tarkvara on üles ehitatud väga loogiliselt ja kasutaja mugavust silmas pidades.

Milline funktsioon või moodul jäi eriliselt silma ja kas tekkis kohest võrdlusmomenti turul pakutavaga?

Eziili tarkvara juures jäid silma tootmisvajaduse planeerimise tööriist, operatsioonide planeerimise funktsioon ja raporteerimise funktsioon.

Eziili protsess näeb ette personaalse demobaasi valmistamist tootmisettevõtte ühe toote põhjal. Millist väärtust loob selline lähenemine tootmistarkvara valikut tegevale ettevõttele Sinu arvates?

Eziili protsess, mille käigus valmistatakse tootmisettevõtte ühe toote põhjal personaalne demobaas annab tootjale reaalse võimaluse tunnetada, kuidas Eziil saab tema ettevõtte tootmisprotsessi toetada. Protsessi käigus saab tootmistarkvara kasutamisest huvitatud tootja ülevaate Eziili funktsionaalsustest.

Millistele tootmistele loob Eziili kasutamine Sinu silmis kõige rohkem väärtust?

Eziili tootmistarkvara on minu silmis oma paindlikuse tõttu sobilik tootmisettevõtetele erinevates valdkondades. Eziil loob kindlasti väärtust erinevates arengufaasides tootmisettevõtetele suurusega kuni 100 inimest.


Millised on suurimad pudelikaelad või probleemid, mida Sinu silmis Eziil suudab tootjate jaoks ära lahendada? Millised kulutused võivad tänu Eziili kasutuselevõtmisele väheneda?

Eziil suudab tootjate jaoks lahendada planeerimisega seotud probleeme. Tootjate elu lihtsustab kindlasti see, et Eziili kasutades on neil ülevaade laovarudest ja tellimustest ühes kohas olemas.

Online ülevaade tootmisest võimaldab tootjatel enda protsesse paremini planeerida, vajadusel korrigeerida ning seetõttu vähenevad tootjate jaoks inimressursside ja ajaga seotud kulutused.

Mida soovitaksid tootjatele, kes mõtlevad tootmistarkvara kasutamisele?

Vaadake enda protsessid põhjalikult üle ning seejärel "miksige" enda protsessid funktsioonidega, mida ootate tootmistarkvaralt. Koostööpartneri valikul tehke enne lõpliku valiku tegemist shortlist, milles on vähemalt kolm tootmistarkvara pakkujat, keda omavahel võrrelda.
Marko Laanes
Digital Marketing @ Eziil
Testi Eziil tootmistarkvara sobivust enda ettevõttele

©2020 All rights reserved. Eziil Production intelligence OÜ
Kontakt


  • Eziil Production Intelligence OÜ
  • info@eziil.com
  • +372 668 3095
  • Carl Robert Jakobsoni tn 11, 71020 Viljandi